Wyniki wyszukiwania | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Dane

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Ten zbiór danych zawiera szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, będący kluczową instytucją odpowiedzialną za infrastrukturę drogową oraz oświetlenie…
  Kategoria: Inwestycje
  Dostawca danych: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Ten zbiór danych zawiera szczegółowe informacje na temat udziałów akcji, które Gmina Miejska Przemyśl posiada w różnych spółkach. Dane te są niezwykle istotne dla transparentności działań samorządu…
  Kategoria: Finanse
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych dotyczący lokalizacji aptek w Mieście Przemyśl jest bogatym źródłem informacji na temat dostępności usług farmaceutycznych na terenie tego miasta. Dane te są zbierane z interaktywnej…
  Kategoria: Zdrowie
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych zawiera informacje na temat Stacji Kontroli Pojazdów znajdujących się na terenie miasta Przemyśl. Dane te obejmują zarówno Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów jak i Okręgowe Stacje…
  Kategoria: Transport
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Ten zbiór danych zawiera informacje dotyczące siedzib Zarządów Osiedli na terenie Miasta Przemyśla. Miasto Przemyśl jest podzielone na 21 osiedli, a każde z tych osiedli posiada swój własny Zarząd…
  Kategoria: Samorząd
  Dostawca danych: Rada Miejska w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych zawiera informacje dotyczące liczby spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Dane zostały zebrane od roku 2015 z systemu elektronicznego…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych dostępny na Portalu Otwartych Danych (www.dane.gov.pl) stanowi cenny zbiór informacji dotyczących liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Polsce, zebranej od stycznia 2011 roku.…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych Przedszkoli Miejskich to zbiór informacji zawierający szczegółowe dane na temat przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Przemyśla. Na zbiór danych składają się zasoby danych…
  Kategoria: Edukacja
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych, zawiera kompleksowe informacje na temat działań podejmowanych przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszym mieście. Dane te…
  Kategoria: Bezpieczeństwo
  Dostawca danych: Straż Miejska w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych "Statystyki Oświaty w Mieście Przemyśl" zawiera informacje dotyczące liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i innych placówek…
  Kategoria: Edukacja
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski