Wyniki wyszukiwania | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Dane

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Zbiór danych demograficznych prezentuje szczegółowe informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór Danych zawiera informacje o demografii i urbanizacji w Polsce na poziomie gmin, powiatów i województw. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i są aktualizowane automatycznie poprzez API.…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Opis: Zbiór danych zawiera szczegółowe informacje na temat liczby mieszkańców miasta Przemyśl, podzielone na poszczególne parafie. Dane są aktualizowane w odstępach rocznych.Przydatność danych:Dane…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych zawiera informacje dotyczące Rejestru Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów z terenu miasta Przemyśla. Rejestr ten jest publicznie dostępny i znajduje się w…
  Kategoria: Edukacja
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Ten zbiór danych zawiera informacje na temat różnych wydziałów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim oraz szczegółowe dane dotyczące osób odpowiedzialnych za kierowanie każdym z tych wydziałów. Zbiór…
  Kategoria: Samorząd
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Ten zbiór danych zawiera szczegółowe informacje na temat udziałów akcji, które Gmina Miejska Przemyśl posiada w różnych spółkach. Dane te są niezwykle istotne dla transparentności działań samorządu…
  Kategoria: Finanse
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych dotyczący lokalizacji aptek w Mieście Przemyśl jest bogatym źródłem informacji na temat dostępności usług farmaceutycznych na terenie tego miasta. Dane te są zbierane z interaktywnej…
  Kategoria: Zdrowie
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych zawiera informacje na temat Stacji Kontroli Pojazdów znajdujących się na terenie miasta Przemyśl. Dane te obejmują zarówno Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów jak i Okręgowe Stacje…
  Kategoria: Transport
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych zawiera informacje dotyczące liczby spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Dane zostały zebrane od roku 2015 z systemu elektronicznego…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych Przedszkoli Miejskich to zbiór informacji zawierający szczegółowe dane na temat przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Przemyśla. Na zbiór danych składają się zasoby danych…
  Kategoria: Edukacja
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski