Polecane Publikacje w zakresie Otwartych Danych | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Polecane Publikacje w zakresie Otwartych Danych

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

W tej sekcji znajdziesz zestawienie najważniejszych i najwartościowszych publikacji związanych z tematyką otwartych danych. Nasza lista jest starannie wyselekcjonowana i obejmuje różnorodne źródła, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał otwartych danych. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym entuzjastą otwartych danych, czy doświadczonym ekspertem, te publikacje dostarczą Ci cennej wiedzy i inspiracji.

Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów

Autorzy: Wojciech Łachowski, Karol Janas, Szymon Ciupa, Aleksander Orłowski, Leszek Kotulski, Maciej Gnela, Mikołaj Garstka, Dominik Sybilski, Iwona Szelenbaum, Anna Gos, Sylwia Pichlak-Pawlak, Bartosz Piziak, Magdalena Bień

Opis: Podręcznik porządkuje podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania danymi, zastosowaniem tej idei w praktyce oraz porusza szersze zagadnienia dotyczące m.in. otwierania danych oraz szeroko pojętej transformacji cyfrowej miasta. Podręcznik jest dostosowany do miast o różnym poziomie dojrzałości cyfrowej. Naszym celem było przekazanie praktycznej wiedzy zarówno miastom, które są dopiero na samym początku drogi związanej z zarządzaniem danymi (czyli takim, które dopiero wdrażają np. swój pierwszy portal mapowy czy system obiegu dokumentów), jak i miastom dużym, których największym problemem nie jest brak danych, a brak interoperacyjności i współpracy bardzo wielu równolegle działających systemów informatycznych.

Informacje zawarte w publikacji będą przydatne w zasadzie wszystkim pracownikom urzędu miejskiego mającym styczność z danymi – od burmistrzów i prezydentów, którzy na podstawie danych podejmują decyzje, po specjalistów zajmujących się tworzeniem rejestrów i ewidencji. W podręczniku m.in.: Charakterystyka wyzwań transformacji cyfrowej, Składowe oceny gotowości urzędu do zarządzania danymi, Vademecum Pełnomocnika Danych Miejskich, Zasady pozyskiwania, udostępniania i integracji danych (również w świetle RODO), Gotowe wzory zapisów umów i OPZ zabezpieczające miasto przed pułapkami w zakresie własności danych, Przykłady efektywnego zarządzania w oparciu o dane, Opis kosztów i ograniczeń otwierania danych, Wzór formularza inwentaryzacji danych miejskich.

Publikacja powstała w ramach programu Rozwój Lokalny – „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Pobierz dane
Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów [13.44 MB] Pobierz

Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych

Autorzy: Wojciech Łachowski, Paweł Pistelok, Klaudia Dziadowicz

Opis: Celem niniejszego raportu jest scharakteryzowanie problematyki danych miejskich będących w posiadaniu samorządów oraz praktyki ich funkcjonowania. Raport ma również na celu przedstawienie ich jako wartościowego materiału, nie tylko służącego do załatwiania bieżących spraw mieszkańców, ale przede wszystkim będącego zasobem, w którym drzemie potencjał pozwalający optymalizować pracę urzędu oraz brać udział w strategicznym planowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Raport „Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych” pozwolił na wypracowanie szeregu wniosków i rekomendacji dla polskich miast w zakresie zarządzania w modelu data-driven. Ich przygotowanie było możliwe dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych, kwerendzie literatury, a także wykorzystaniu wiedzy eksperckiej zespołu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów pozyskanej dzięki współpracy z miastami. Dodatkowym źródłem wiedzy były artykuły prasowe opisujące dobre praktyki, które uzupełniono informacjami pozyskanymi bezpośrednio od urzędów miejskich – z Biuletynów Informacji Publicznej, otrzymanych wiadomości mailowych i przeprowadzonych rozmów. Z raportu można dowiedzieć się m.in., że 60% badanych miast nie ma żadnego dokumentu dotyczącego danych, a jedynie 30% badanych miast przeprowadziło inwentaryzację danych.

Pobierz dane
Zarządzanie miastem z wykorzystaniem danych [9.57 MB] Pobierz