Stan Ludności w ujęciu różnych wskaźników na podstawie danych GUS | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Stan Ludności w ujęciu różnych wskaźników na podstawie danych GUS

  Opis

  Zbiór Danych zawiera informacje o demografii i urbanizacji w Polsce na poziomie gmin, powiatów i województw. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i są aktualizowane automatycznie poprzez API. Zbiór Danych umożliwia analizę i porównanie następujących wskaźników:

  • Liczba ludności na 1 km2
  • Gęstość zaludnienia
  • Zmiany liczby ludności na 1000 mieszkańców
  • Ludność w tysiącach z podziałem na kobiety i mężczyzn
  • Wskaźnik urbanizacji

  Zbiór Danych ma na celu promowanie otwartości i transparentności danych publicznych oraz ułatwienie dostępu do nich dla obywateli, badaczy, dziennikarzy i innych zainteresowanych. Zbiór Danych może być wykorzystany do różnych celów, takich jak:

  • Monitorowanie i prognozowanie trendów demograficznych i urbanizacyjnych
  • Planowanie i ocena polityk publicznych związanych z rozwojem regionalnym, społecznym i gospodarczym
  • Tworzenie i weryfikacja hipotez naukowych dotyczących zależności między demografią a urbanizacją
  • Wizualizacja i prezentacja danych w atrakcyjnej i zrozumiałej formie

  Zbiór Danych oferuje dwa widoki danych: tabelaryczny i graficzny. Widok tabelaryczny pozwala na przeglądanie, filtrowanie i sortowanie danych według wybranych kryteriów. Widok graficzny pozwala na tworzenie i eksportowanie wykresów przedstawiających dane w formie liniowej, słupkowej, kołowej lub innej.

  Kategoria
  Społeczeństwo
  Dostawca danych
  Urząd Miejski w Przemyślu

  Historia treści danych

  • Stan Ludności w ujęciu różnych wskaźników na podstawie danych GUS
  • Gęstość zaludnienia oraz inne wskaźniki
  • Gęstość zaludnienia oraz inne wskaźniki
  • Gęstość zaludnienia oraz inne wskaźniki
  Dane na dzień:
  23 luty 2024
  Data udostępnienia
  23 luty 2024
  Typ zasobu
  Api
  Język danych
  Polski
  Poziom otwartości danych:
  Zasoby danych dla tego zbioru