Wyniki wyszukiwania | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Dane

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Zbiór danych demograficznych prezentuje szczegółowe informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór Danych zawiera informacje o demografii i urbanizacji w Polsce na poziomie gmin, powiatów i województw. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i są aktualizowane automatycznie poprzez API.…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Opis: Zbiór danych zawiera szczegółowe informacje na temat liczby mieszkańców miasta Przemyśl, podzielone na poszczególne parafie. Dane są aktualizowane w odstępach rocznych.Przydatność danych:Dane…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • table { border: 1px solid #c4c7c5; border-radius: 4px; font-size: 16px; } th { padding: 18px 16px; text-…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek (PCKiN Zamek) w Przemyślu to instytucja kultury o szerokim profilu artystycznym, oferująca różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Poniżej znajduje się…
  Kategoria: Finanse
  Dostawca danych: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych dotyczący zdawalności egzaminu na prawo jazdy dostarczany jest przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu. Jest to kompleksowy zestaw informacji, który obejmuje statystyki…
  Kategoria: Transport
  Dostawca danych: WORD w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych "Miesięcznik Nasz Przemyśl" to kompleksowy zasób informacji udostępniony na Portalu Otwartych Danych, który zawiera szczegółowe dane dotyczące Miesięcznika "Nasz Przemyśl". Ten zasób…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych zawiera informacje dotyczące Rejestru Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów z terenu miasta Przemyśla. Rejestr ten jest publicznie dostępny i znajduje się w…
  Kategoria: Edukacja
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych został stworzony na podstawie informacji zawartych w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (Praca Systemu Zintegrowanych) i jest dostępny online pod adresem https://stor.…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Ten zbiór danych zawiera informacje na temat różnych wydziałów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim oraz szczegółowe dane dotyczące osób odpowiedzialnych za kierowanie każdym z tych wydziałów. Zbiór…
  Kategoria: Samorząd
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski