O projekcie | Przemyśl Portal Otwartych Danych

O projekcie

Portal Otwartych Danych Miejskich

Przedsięwzięcie realizowane w ramach: PRI (Programu Rozwoju Instytucjonalnego)

Opis przedsięwzięcia: 
Portal Otwartych Danych Miejskich stanowi innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu uczynienie Przemyśla miastem przyszłości, opartym na idei Smart City 3.0 i strategii tworzenia bardziej dostępnego i zrównoważonego środowiska miejskiego. Projekt ten ma za zadanie zbierać, przetwarzać i udostępniać otwarte dane, które będą stanowiły cenny zasób informacyjny dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji miejskich.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

  1. Powołanie Zespołu ds. Otwartych Danych Miejskich: Tworzenie zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie danymi oraz nadzór nad procesem udostępniania informacji publicznej.

  2. Powołanie Miejskiego Obserwatorium Strategii Rozwoju i Analizy Danych: Utworzenie instytucji monitorującej rozwój miasta oraz analizującej dane w celu podejmowania mądrych decyzji.

  3. Analiza przedwdrożeniowa: Wybór kluczowych zbiorów danych do udostępnienia na portalu w pierwszym etapie (w tym dane z systemów obiegu dokumentów, dziedzinowych i CMS), oraz opracowanie planu wdrożenia w kolejnych fazach.

  4. Opracowanie Miejskiej Polityki Interoperacyjności: Ustanowienie zasad standaryzacji procesów wymiany danych między instytucjami miejskimi, we współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami.

  5. Konsultacje z interesariuszami: Przeprowadzenie badań fokusowych, ankiety internetowe, spotkań bezpośrednich i konsultacji z mieszkańcami i przedsiębiorcami w celu określenia priorytetów dotyczących udostępniania danych.

  6. Przygotowanie dokumentacji przedwdrożeniowej i studium wykonalności: Dokumentacja techniczna i analiza, która pozwoli na efektywne wdrożenie Portalu Otwartych Danych Miejskich.

  7. Programowanie i implementacja rozwiązań informatycznych: Tworzenie i konfiguracja systemu informatycznego oraz dostosowanie go do potrzeb projektu.

  8. Uruchomienie Portalu Otwartych Danych Miejskich: Rozpoczęcie działalności portalu i udostępnianie danych mieszkańcom.

Dostępność: 
Projekt ten nie tylko przyczynia się do rozwoju miasta, ale także dba o dostępność informacji dla wszystkich grup społecznych. Szczególną uwagę poświęca standardom dostępności cyfrowej, zgodności ze standardem WCAG 2.1, oraz dostarczaniu materiałów w różnych formatach (np. łatwy do czytania, audio, infografiki) dla osób z różnymi potrzebami. Spotkania i informacje są dostępne dla wszystkich, niezależnie od sprawności. Projekt uwzględnia również regulacje międzynarodowe i krajowe dotyczące dostępności cyfrowej i praw osób niepełnosprawnych.

Portal Otwartych Danych Miejskich w Przemyślu stanowi ważny krok w kierunku bardziej otwartego, dostępnego i zrównoważonego miasta, które wykorzystuje technologię do dobra wszystkich swoich mieszkańców.


Przedsięwzięcie „Portal Otwartych Danych Miejskich” finansowane jest w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” ze środków zewnętrznych, w 85% pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa w ramach programu Rozwój Lokalny.