Miejskie Standardy Dostępności Cyfrowej | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Miejskie Standardy Dostępności Cyfrowej

Grafika przedstawiająca klawiaturę z przyciskami symbolizującymi dostępność

Witamy na stronie Miejskich Standardów Dostępności Cyfrowej!

Miejskie Standardy Dostępności Cyfrowej to zestaw wytycznych i zasad opracowany z myślą o zapewnieniu dostępności cyfrowej dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. W erze coraz większej cyfryzacji życia codziennego, zapewnienie równego dostępu do informacji i usług online jest niezwykle istotne.

Dostępność cyfrowa odnosi się do tego, czy osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności lub innymi ograniczeniami mogą korzystać z treści, stron internetowych i aplikacji w sposób pełny i samodzielny. Nasze Miejskie Standardy Dostępności Cyfrowej mają na celu upewnienie się, że nasza społeczność online jest otwarta i dostępna dla wszystkich.

W skład naszych standardów wchodzą różne elementy, które obejmują m.in. dostępność dla osób niewidomych lub słabowidzących poprzez odpowiednie oznaczenia strukturalne, alternatywne teksty dla obrazów i czytanie tekstu na stronach. Zapewniamy również dostępność dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, zapewniając tekstowe transkrypcje dla treści audio i odpowiednie oznaczenia dla napisów.

Nasze standardy dotyczą również dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zapewniamy intuicyjną nawigację strony, dostosowaną wielkość czcionek i kontrast, aby ułatwić korzystanie osobom z różnymi ograniczeniami fizycznymi. Dodatkowo, zapewniamy obsługę technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranowe, które umożliwiają korzystanie z naszych usług osobom z niepełnosprawnościami.

Nie zapominamy również o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy poznawczymi. Staramy się dostarczyć jasne i zrozumiałe treści, zminimalizować skomplikowane języki techniczne i zapewnić intuicyjny interfejs użytkownika.

Dążymy do zapewnienia, żeby nikt nie był wykluczony z korzystania z naszych usług cyfrowych ze względu na swoje indywidualne potrzeby. Pragniemy stworzyć miejsce online, które jest przyjazne, dostępne i uczestniczące dla wszystkich.

Miejskie Standardy Dostępności Cyfrowej to nasza odpowiedzialność wobec społeczności. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania lub sugestie dotyczące dostępności naszej strony, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Pracujemy ciągle nad udoskonalaniem naszych standardów i tworzeniem lepszego miejsca online dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Pobierz dane
Miejskie Standardy Dostępności (PDF) [689.61 KB] Pobierz