Statystyki portalu | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Statystyki portalu

kategorie z największą ilością zbiorów danych

Zdrowie 1
Zdrowie 1
Transport 3
Społeczeństwo 10
Samorząd 8
Gospodara i śrdowisko 1
Finanse 3
Edukacja i sport 5
Bezpieczeństwo 3

Organizacje z największą ilością zbiorów danych

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla 0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu 0
Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu 4
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 0
Rada Miejska w Przemyślu 2
Straż Miejska w Przemyślu 2
Urząd Miejski w Przemyślu 21
Urząd Stanu Cywilnego w Przemyslu 2
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu 2

Najczęściej udostępniane formaty danych

Api 22
Plik 12

Łączna ilość zbiorów danych i zasobów danych

Suma Zbiorów danych w serwisie: 36
Suma Zasobów danych w serwisie: 88

Liczba wejść na stronę

Tytuł Typ danych Łączna ilość odsłon
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu Zbiór Danych 24
Liczba Mieszkańców Miasta z Podziałem na Osiedla od 2017 roku Zbiór Danych 31
Rejestr Petycji składanych do Prezydenta Miasta Zbiór Danych 24
Biuro Rzeczy Znalezionych Zbiór Danych 75
Liczba mieszkańców miasta na przestrzeni lat z podziałem na kobiety i mężczyzn Zbiór Danych 72
Interaktywna Mapa Lokalizacja Schronów na terenie Miasta Przemyśla Zbiór Danych 389
Terminarz odbioru odpadów Komunalnych na terenie miasta Zbiór Danych 38
Szkoły i placówki oświatowe na terenie Miasta Przemyśla Zbiór Danych 61
Kalendarz wydarzeń miejskich Zbiór Danych 52
Urzędy na terenie Miasta Przemyśla Zbiór Danych 104
Szkoły Podstawowe na Terenie Miasta Przemyśla Zbiór Danych 57
Strefy Płatnego Parkowania - Miasto Przemyśl Zbiór Danych 33
Rynek Pracy w Przemyślu Zbiór Danych 25
Straż Miejska - Bezpieczeństwo w statystykach Zbiór Danych 46
Policja - Bezpieczeństwo w statystykach na terenie Przemyśla Zbiór Danych 43
Statystyki Oświaty w Mieście Przemyślu Zbiór Danych 27
Przedszkola Miejskie na terenie miasta Przemyśla Zbiór Danych 56
Wyrównania sezonowe - bezrobotni zarejestrowani od 2011 roku Zbiór Danych 19
Liczba spraw o udostępnienie informacji publicznej Zbiór Danych 35
Siedziby Zarządów Osiedli na terenie Miasta Przemyśla Zbiór Danych 25
Pomoc publiczna udzielana osobom fizycznym i prawnym w Przemyślu Zbiór Danych 13
Apteki na terenie miasta Przemyśla Zbiór Danych 6
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Miasta Przemyśla Zbiór Danych 2
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu Zbiór Danych 10
Stacje Kontroli Pojazdów na terenie Miasta Przemyśla Zbiór Danych 21
Statystyki zdawalności egzaminu na prawo jazdy Zbiór Danych 25
Wydziały Urzędu Miejskiego - Dane kontaktowe Zbiór Danych 23
Wykaz Akcji i Udziałów Gminy Miejskiej Przemyśl w Spółkach Zbiór Danych 9
Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl Zbiór Danych 9
Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu Zbiór Danych 29
Zbiór danych "Miesięcznik Nasz Przemyśl" Zbiór Danych 6
Liczba mieszkańców miasta z podziałem na parafie w Mieście Przemyślu Zbiór Danych 35
Stan Ludności w ujęciu różnych wskaźników na podstawie danych GUS Zbiór Danych 18
Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś. Zbiór Danych 19
Majątek Jednostki - Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Zbiór Danych 20
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Przemyślu, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku Zbiór Danych 7