Miejska Polityka Interoperacyjności | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Miejska Polityka Interoperacyjności

Grafika

Miejska Polityka Interoperacyjności (MPI) to strategia lub plan działania przyjęty przez miasto w celu zapewnienia interoperacyjności między różnymi systemami informatycznymi i technologiami na terenie miasta Przemyśla.

Interoperacyjność odnosi się do zdolności systemów do komunikowania się, współdziałania i wymiany informacji w sposób zgodny i bezproblemowy. W przypadku miast, systemy informatyczne obejmują szeroki zakres obszarów, takich jak transport publiczny, zarządzanie wodą i odpadami, oświetlenie uliczne, usługi zdrowotne, edukacja i wiele innych.

Miejska Polityka Interoperacyjności ma na celu stworzenie jednolitej infrastruktury technologicznej, która umożliwia współpracę między różnymi systemami i organizacjami działającymi w mieście. Jej główne założenia to:

  1. Standardy: Określa się zestaw standardów, protokołów i formatów danych, które powinny być stosowane przez systemy informatyczne miasta. Dzięki temu systemy mogą łatwo wymieniać informacje i współpracować.
  2. Integracja: MPI promuje integrację różnych systemów w celu zapewnienia płynnego przepływu informacji. Może to obejmować zarówno integrację systemów już istniejących, jak i projektowanie nowych systemów w taki sposób, aby były kompatybilne z resztą infrastruktury.
  3. Bezpieczeństwo: Polityka Interoperacyjności uwzględnia również kwestie bezpieczeństwa danych i systemów. Określa się wymagania dotyczące ochrony danych osobowych, zarządzania uprawnieniami dostępu i zabezpieczeń technicznych.
  4. Zarządzanie danymi: MPI obejmuje również strategię zarządzania danymi, która określa, jak dane są gromadzone, przechowywane, udostępniane i wykorzystywane w różnych systemach miejskich. Celem jest zapewnienie spójności i jakości danych oraz zapobieganie duplikacji i niezgodności. Miejska Polityka Interoperacyjności ma na celu poprawę efektywności i jakości usług świadczonych przez miasto, ułatwienie współpracy między różnymi dziedzinami i podmiotami, oraz zapewnienie lepszej integracji i wykorzystania dostępnych technologii w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i
    poprawy jakości życia w mieście.

Zapoznaj się z zapisami Miejskiej Polityki Interoperacyjności

Pobierz dane
Miejska Polityka Interoperacyjności (PDF) [701.59 KB] Pobierz