Wyniki wyszukiwania | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Dane

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Biuro Rzeczy Znalezionych zlokalizowane jest w Urzędzie Miejskim w Przemyślu i prowadzone przez Prezydenta Miasta Przemyśla to centrum obsługujące społeczność, której celem jest minimalizowanie strat…
  Kategoria: Samorząd
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Prezentujemy dane na temat liczby mieszkańców miasta Przemyśla z podziałem na poszczególne osiedla. Dane prezentowane są od 2017 roku.  szczegółowy podział miasta na różne osiedla i dzielnice.…
  Kategoria: Samorząd
  Dostawca danych: Urząd Stanu Cywilnego w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych prezentuje informację na temat: przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich prowadzonych przez Gminę Miejską Przemyśl. Dane aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego na…
  Kategoria: Edukacja
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Prezentowany rejestr stanowią dane aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego na podstawie publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Przemyśl informacji w sposób…
  Kategoria: Samorząd
  Dostawca danych: Rada Miejska w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych dotyczących udzielanej pomocy publicznej w Mieście Przemyśl stanowi cenny zasób informacyjny, który zawiera szczegółowe dane na temat wykazu osób fizycznych i prawnych, którym została…
  Kategoria: Finanse
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Ten zbiór danych zawiera kompleksowy wykaz inwestycji realizowanych przez Gminy Miejskiej Przemyśl. Gmina Miejska Przemyśl podejmuje różnorodne projekty inwestycyjne, które mają na celu rozwijanie…
  Kategoria: Inwestycje
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski