Wyniki wyszukiwania | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Dane

Wyniki wyszukiwania

Wyszukiwanie pełnotekstowe
 • Zbiór Danych zawiera informacje o demografii i urbanizacji w Polsce na poziomie gmin, powiatów i województw. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS i są aktualizowane automatycznie poprzez API.…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych demograficznych prezentuje szczegółowe informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Opis: Zbiór danych zawiera szczegółowe informacje na temat liczby mieszkańców miasta Przemyśl, podzielone na poszczególne parafie. Dane są aktualizowane w odstępach rocznych.Przydatność danych:Dane…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • table { border: 1px solid #c4c7c5; border-radius: 4px; font-size: 16px; } th { padding: 18px 16px; text-…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych "Miesięcznik Nasz Przemyśl" to kompleksowy zasób informacji udostępniony na Portalu Otwartych Danych, który zawiera szczegółowe dane dotyczące Miesięcznika "Nasz Przemyśl". Ten zasób…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych został stworzony na podstawie informacji zawartych w Systemie Teleinformatycznym Obsługi Rejestrów PSZ (Praca Systemu Zintegrowanych) i jest dostępny online pod adresem https://stor.…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych zawiera informacje dotyczące liczby spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu. Dane zostały zebrane od roku 2015 z systemu elektronicznego…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Zbiór danych dostępny na Portalu Otwartych Danych (www.dane.gov.pl) stanowi cenny zbiór informacji dotyczących liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Polsce, zebranej od stycznia 2011 roku.…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Głównym celem tego zbioru danych jest dostarczenie zarówno instytucjom badawczym, samorządom lokalnym, jak i przedsiębiorstwom w Mieście Przemyślu istotnych informacji do podejmowania decyzji…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski
 • Kalendarz Wydarzeń Miejskich to dynamiczne narzędzie, które stanowi wirtualne serce tętniącego życiem Przemyśla. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, ten innowacyjny kalendarz jest…
  Kategoria: Społeczeństwo
  Dostawca danych: Urząd Miejski w Przemyślu
  Zbiór Danych
  Dane na dzień:
  Język danych: Polski