Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu

  Opis

  Zbiór danych zawiera informacje dotyczące Rejestru Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów z terenu miasta Przemyśla. Rejestr ten jest publicznie dostępny i znajduje się w Wydziale Komunikacji i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

  Podstawa prawna udostępnienia: Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów z Przemyśla jest dostępny publicznie, co wynika z przepisów prawa, a dokładniej z art. 66 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o czym mówi Dziennik Ustaw z 2010 roku, Nr 220 poz. 1447 z późniejszymi zmianami. Oznacza to, że informacje zawarte w rejestrze są jawne i dostępne dla każdej osoby zainteresowanej.

  Zawartość zbioru danych: Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów zawiera informacje na temat zarejestrowanych ośrodków szkolenia działających na terenie miasta Przemyśla.

  Dane te mogą obejmują:

  • Nazwę i adres ośrodka szkolenia.

  • Dane teleadresowe

  • Informacje dotyczące rodzaju prowadzonych szkoleń kandydatów na kierowców.

  • Informacje o licencjach i uprawnieniach ośrodka szkolenia.

  • Potencjalnie inne informacje związane z działalnością ośrodka.

  Cel zbioru danych: Głównym celem Rejestru Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów w Przemyślu jest zapewnienie dostępu do informacji o ośrodkach szkolenia w celu umożliwienia mieszkańcom miasta Przemyśla znalezienia odpowiedniego ośrodka szkolenia i uzyskania niezbędnych informacji na temat kursów na prawo jazdy oraz innych usług związanych z kształceniem kierowców.

  Rejestr ten pełni istotną rolę w zapewnieniu transparentności i jawności w zakresie działalności ośrodków szkolenia na terenie miasta Przemyśla.

  Informacje dodatkowe: Zbiór danych jest publicznie dostępny w siedzibie Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Dane są aktualizowane w w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez API Systemu SkyCMS przez Urząd Miejski w Przemyślu.

  Kategoria
  Edukacja
  Dostawca danych
  Urząd Miejski w Przemyślu

  Historia treści danych

  • Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu
  Dane na dzień:
  4 Styczeń 2024
  Data udostępnienia
  03 Październik 2023
  Typ zasobu
  Api
  Język danych
  Polski
  Poziom otwartości danych:
  Zasoby danych dla tego zbioru