Polska w czołówce otwierania danych publicznych | Przemyśl Portal Otwartych Danych

25-08-2023

Polska w czołówce otwierania danych publicznych

Polska zajęła trzecie miejsce w rankingu Open Data Maturity 2022, który bada dojrzałość otwierania danych w Europie. Wyniki raportu zostały ogłoszone przez Komisję Europejską, która doceniła działania Polski w tym obszarze. Nasz kraj zajął trzecie miejsce za Francją na miejscu pierwszym i Ukrainą na miejscu drugim, co pozwala nam utrzymać pozycję w gronie trendsetterów, którą mamy od 2020 roku.

Raport Open Data Maturity 2022 dokumentuje udostępnianie i ponowne wykorzystywanie otwartych danych z 35 państw europejskich. Zidentyfikowane są też obszary wymagające poprawy oraz wskazane najlepsze praktyki w tym zakresie.

Minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, stwierdził, że miejsce na podium w rankingu Open Data Maturity to nie tylko powód do dumy, ale też nadzieja na rozwój kolejnych inteligentnych rozwiązań, wykorzystujących dane. Dojrzałość Polski w otwieraniu danych osiągnęła 95 proc. w obszarach takich jak polityka otwartych danych, wpływ otwartych danych na gospodarkę i społeczeństwo, jakość danych oraz portal otwartych danych. Natomiast portal otwartych danych oraz wdrażanie polityki otwartych danych osiągnęły w ocenie 99 proc. dojrzałości.

Anna Gos, pełnomocniczka ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedziała, że Polska czuje się odpowiedzialna za tworzenie optymalnego środowiska do zarządzania, wykorzystywania i udostępniania otwartych danych. Budujemy ekosystem otwierania danych, opierając go na trzech filarach: regulacyjnym, technicznym oraz organizacyjno-instytucjonalnym. Wysoka ocena w rankingu to efekt wielu przemyślanych działań w zakresie prawa, portalu danych oraz edukacji i promocji.

Otwarte dane wpływają na rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Pozwalają na większą przejrzystość działania podmiotów publicznych i prywatnych. Na portalu dane.gov.pl można znaleźć ponad 28 tysięcy danych do dowolnego wykorzystywania. Zasoby na niej są na bieżąco aktualizowane.

Warto zwrócić uwagę na to, jak ważne są otwarte dane dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz dla poprawy jakości życia obywateli. Polska podejmuje działania na rzecz otwierania danych i ich ponownego wykorzystywania, co pozwala na rozwijanie innowacyjnych rozwiązań i usług opartych na tych danych.

Polska w czołówce otwierania danych publicznych

Polecane

Polska osiąga drugie miejsce w rankingu Open Data Maturity 2023

W najnowszym rankingu Open Data Maturity 2023, Polska zasługuje na uznanie, awansując na drugie miejsce, z trzeciego miejsca w roku poprzednim. Najbardziej dojrzałe kraje UE-27 pod względem danych to Francja (98,2%),… czytaj więcejo Polska osiąga drugie miejsce w rankingu Open Data Maturity 2023

Otwarte dane wspierają rozwój inteligentnych miast

Współczesne wyzwania związane z urbanizacją, postępem technologicznym i rosnącymi potrzebami społecznymi skłaniają miasta do inwestycji w inteligentne rozwiązania, tworząc tzw. smart cities. Osiągane dzięki nim korzyści… czytaj więcejo Otwarte dane wspierają rozwój inteligentnych miast

Network of City Data Analysts

On June 20, 2023, during the official inauguration of the City Data Forum, the City Data Analysts (ADM) portal was officially launched. This new initiative, integrated by the Institute for the Development of Cities and… czytaj więcejo Network of City Data Analysts