Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu | Przemyśl Portal Otwartych Danych

Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

  Opis

  Ten zbiór danych zawiera szczegółowy wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, będący kluczową instytucją odpowiedzialną za infrastrukturę drogową oraz oświetlenie uliczne w mieście Przemyślu. Zarząd Dróg Miejskich podejmuje różnorodne projekty inwestycyjne, które wpływają na poprawę stanu dróg, transportu publicznego i komunikacji miejskiej, co ma istotne znaczenie dla mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego regionu.

  Zbiór danych zawiera następujące informacje:

  • Nazwa Projektu: Nazwa inwestycji lub projektu, który jest realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu.

  • Koszt Projektu: Wartość zadania inwestycyjnego wyrażona w PLN.

  Ten zbiór danych jest istotnym źródłem informacji dla mieszkańców Przemyśla, przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz badaczy, którzy chcą śledzić postęp inwestycji infrastrukturalnych w mieście. Może być używany do analizy efektywności działań Zarządu Dróg Miejskich, oceny wpływu projektów na jakość życia w mieście oraz do podejmowania decyzji strategicznych związanych z rozwojem infrastruktury drogowej i transportem publicznym.

  Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu dąży do zapewnienia transparentności i dostępu do informacji dotyczących swoich działań inwestycyjnych, dlatego udostępnia ten zbiór danych dla wszystkich zainteresowanych.

  Kategoria
  Inwestycje
  Dostawca danych
  Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

  Historia treści danych

  • Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  • Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  • Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  • Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu
  Dane na dzień:
  23 luty 2024
  Data udostępnienia
  27 Wrzesień 2023
  Typ zasobu
  Plik
  Język danych
  Polski
  Poziom otwartości danych:
  Zasoby danych dla tego zbioru